Bệnh khảm vi-rút đốm xanh trên Dưa chuột

Triệu chứng Ở giai đoạn đầu của bệnh, xuất hiện các đốm xanh vàng nhạt và gân lá lộ rõ trên lá non. Ở cây bị nhiễm bệnh trầm trọng, lá bị đốm úa vàng, nhàu nát và biến dạng, cây phát triển còi cọc và hoại tử dần. Lá

Triệu chứng

Ở giai đoạn đầu của bệnh, xuất hiện các đốm xanh vàng nhạt và gân lá lộ rõ trên lá non. Ở cây bị nhiễm bệnh trầm trọng, lá bị đốm úa vàng, nhàu nát và biến dạng, cây phát triển còi cọc và hoại tử dần. Lá trưởng thành có thể bị bạc trắng hoặc chuyển sang màu vàng nhợt nhạt và rụng sớm. Các triệu chứng trên quả thay đổi từ hoàn toàn không có biểu hiện rõ ràng (ít nhất là ở bên ngoài) cho đến bị nhiễm đốm, có sọc, biến dạng nghiêm trọng hoặc rụng, trong số đó các triệu chứng nặng được liệt kê sau cùng có biểu hiện đặc biệt rõ ràng trong điều kiện nhiệt độ cao. Trong một số trường hợp, quả không có biểu hiện triệu chứng bên ngoài cũng có thể bị đổi màu hoặc hoại tử bên trong. Quả ở cây nhiễm bệnh cũng thường rụng sớm.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!