Bệnh khô đầu cành trên cây Cam

Bệnh khô cành đầu cành do nấm Phoma tracheiphila gây ra. Khi cây có múi bị nhiễm bệnh nguy cơ chết rất cao. Thiết kế vườn cam có khả năng thoát nước tốt vào mùa mưa, tỉa cành tạo tán thông thoáng, để ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.

Triệu chứng gây hại của bệnh khô cành đầu cành trên cây Cam

  • Bệnh gây khô cành từ phía ngọn trở xuống, kể cả thân, rễ cũng bị loài nấm này tấn công gây hại.
  • Tốc độ bệnh phát triển rất nhanh, sau khi nấm xâm nhiễm gây ra các triệu chứng điển hình bao gồm cây chuyển màu già úa, héo lá, mạch gỗ chuyển màu nâu đỏ dạng cục bộ làm giảm hoặc mất khả năng vận chuyển nước và dinh dưỡng, khô mầm non đầu cành, các nhánh phía đỉnh ngọn, từ các chồi non bệnh nhiễm xuống phần thân phía dưới.
  • Khi cây có múi bị nhiễm bệnh nguy cơ chết rất cao. Đặc biệt nếu nấm xâm nhiễm vào thân và rễ thì cây chết nhanh chóng và không có phương pháp nào cứu vãn.

Nguyên nhân bệnh khô cành đầu cành trên cây Cam

Bệnh khô cành đầu cành do nấm Phoma tracheiphila gây ra.

Biện pháp phòng ngừa bệnh khô cành đầu cành trên cây Cam

  • Không dùng chung dụng cụ cắt tỉa cành giữa các cây bị bệnh với cây khỏe.
  • Thiết kế vườn cam có khả năng thoát nước tốt vào mùa mưa, tỉa cành tạo tán thông thoáng, để ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.

Biện pháp điều trị an toàn khi cây Cam bị bệnh cành đầu cành trên cây Cam. Đào bỏ cả rễ cây chết do bệnh gây ra mang ra khỏi vườn.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!