Bệnh rỉ sắt miền Nam

Triệu chứng Bệnh rỉ sắt miền Nam xuất hiện chấm nhọn nhỏ, màu đỏ cam ở mặt trên của lá già, thưa thớt ở mặt dưới. Những mụn này có dạng bột phấn, hình tròn đến bầu dục, nổi lên và dày đặc. Ở giai đoạn sau của bệnh, chúng

Triệu chứng

Bệnh rỉ sắt miền Nam xuất hiện chấm nhọn nhỏ, màu đỏ cam ở mặt trên của lá già, thưa thớt ở mặt dưới. Những mụn này có dạng bột phấn, hình tròn đến bầu dục, nổi lên và dày đặc. Ở giai đoạn sau của bệnh, chúng phân bố dày đặc và cũng có thể xuất hiện trên lá non, bẹ lá, lá của bắp ngô và thân cây. Mảng úa màu (vàng) và hoại tử (màu nâu) cũng có mặt trên lá. Lá non dễ bị tổn thương hơn lá già và điều này làm cho cây ở những cánh đồng trồng trễ dễ bị bệnh hơn. Sức khỏe cây trồng kém dẫn đến thân bị thối và gãy, chất lượng hạt kém. Khả năng lan rộng của bệnh có thể làm tổn thất năng suất đáng kể.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!