Bệnh thối mốc xanh trên cây bưởi

Bệnh mốc xanh tên khoa học là Penicillium spp, bệnh do nấm gây hại. Trên cây Bưởi bệnh phát triển mạnh trong điều kiện độ ẩm cao. Bệnh xuất hiện cả trước và sau khi thu hoạch.

Triệu chứng gây hại ở bệnh mốc xanh trên cây Bưởi

  • Bệnh mốc xanh triệu chứng ban đầu là những vết mềm, dạng vết nước loang trên bề mặt quả, vết bệnh phát triển nhanh và được bao phủ bởi lớp nấm trắng.
  • Nếu quả thối thì vết bệnh được phủ bởi lớp bào tử xanh, tơ nấm trắng.

Điều kiện phát sinh bệnh thối mốc xanh trên cây Bưởi

  • Bệnh do nấm Penicilium digitatum/P. italicum/P. ulaiens gây hại.
  • Nấm Penicilium chủ yếu tấn công vào vết thương. Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện độ ẩm cao. Bệnh xuất hiện cả trước và sau khi thu hoạch.

Biện pháp phòng ngừa bệnh thối mốc xanh trên cây Bưởi

Nấm Penicilium chủ yếu tấn công vào vết thương, vì vậy khi thu hoạch quả tránh làm bầm dập quả.

Biện pháp điều trị an toàn bệnh thối mốc xanh trên cây Bưởi

  • Bệnh mốc xanh gây hại trên quả cam không sử thuốc BVTV để phòng trừ vì sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng quả và sức khỏe người sử dụng.
  • Loại bỏ quả bị bệnh khỏi các thùng đựng ngay khi phát hiện vì bệnh lây lan và phát tán rất nhanh.
  • Bảo quản lạnh cũng làm giảm khả năng lây lan của nấm.
Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!