Biện pháp phòng ngừa câu cấu nhỏ trên cây Bưởi

Câu cấu trưởng thành xuất hiện sau các đợt mưa khi cây đang ra lộc hè và lộc thu. Những vùng giáp rừng, câu cấu nhỏ gây hại rất nặng vào đầu và cuối mùa mưa. Bà con cần vệ sinh vườn thường xuyên, phát quang quanh vườn.

Triệu chứng câu cấu nhỏ gây hại trên cây Bưởi

Câu cấu là đối tượng rất nguy hiểm bởi với số lượng lớn, phàm ăn, chúng ăn cụt các đọt non, lá non, lá bánh tẻ (thậm chí cả lá già) và quả non.

Quả bị hại nặng có thể rụng, quả bị hại nhẹ làm vỏ quả biến dạng, giảm phẩm cấp thương phẩm quả.

Đặc điểm hình thái câu cấu nhỏ gây hại trên cây Bưởi

Trưởng thành: Là bọ cánh cứng, thân hình bầu dục, dài khoảng 7 – 10 mm, trên toàn thân có phủ lớp ánh kim nhũ, trưởng thành cái màu xanh, trưởng thành đực màu vàng, đầu kéo dài như một cái vòi.

Trứng: Đẻ rải rác từng quả trên mặt đất, hình bầu dục, dài khoảng 1 mm, màu trắng ngà.

Ấu trùng: Màu trắng sữa, mình hơi cong, không có chân, sống trong đất ăn chất hữu cơ và rễ cây.

Nhộng: Màu trắng ngà, dài khoảng 10 mm, nằm trong đất.

Nguyên nhân câu cấu nhỏ gây hại trên cây Bưởi

Câu cấu trưởng thành xuất hiện sau các đợt mưa khi cây đang ra lộc hè và lộc thu.

Những vùng giáp rừng, câu cấu nhỏ gây hại rất nặng vào đầu và cuối mùa mưa. Chúng thường gây hại vào chiều tối.

Biện pháp phòng ngừa câu cấu nhỏ gây hại trên cây Bưởi

* Biện pháp canh tác kỹ thuật

Vệ sinh vườn thường xuyên, phát quang quanh vườn.

* Biện pháp sinh học

Nuôi thiên địch là kiến vàng trong vườn để hạn chế sự phát triển và gây hại của chúng.

Biện pháp điều trị an toàn khi câu cấu nhỏ gây hại trên cây Bưởi. Dùng vợt hoặc tay bắt trưởng thành rồi tiêu diệt.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!