Bọ trĩ

Triệu chứng Ấu trùng bọ và bọ trưởng thành ăn chất dinh dưỡng từ các mô lá và tạo ra các mảng nhỏ ánh bạc ở mặt trên của phiến lá, hay còn được gọi là “bạc hóa”. Khi lúa ở giai đoạn non, sau khi cấy, mật độ bọ

Triệu chứng

Ấu trùng bọ và bọ trưởng thành ăn chất dinh dưỡng từ các mô lá và tạo ra các mảng nhỏ ánh bạc ở mặt trên của phiến lá, hay còn được gọi là “bạc hóa”. Khi lúa ở giai đoạn non, sau khi cấy, mật độ bọ trĩ cao có thể gây xoăn lá, héo các chóp lá và cây cò cọc, không phát triển được. Bọ trĩ non thường tập trung ở dầu lá non thường gây hại giai đoạn lúa non, đặc biệt nặng ở các ruộng khô nước. Ở mặt dưới lá, bọ trĩ và ấu trùng của chúng tập trung thành từng nhóm dọc theo các đốm phân đen do chúng để lại. Lá của cây nhiễm bọ thường úa vàng, khô héo, biến dạng hay nhăn nhúm.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!