Cách phòng trừ bệnh thối rễ-lở cổ rễ/chết cây con trên Bưởi

Bệnh thối rễ-lở cổ rễ/chết cây con trên Bưởi, bệnh phổ biến nhất là giai đoạn cây được đôi lá đầu tiên đến khi cây có đôi lá thứ ba. Bệnh này cũng có thể xuất hiện ở giai đoạn khi cây con đã lớn.

Đặc điểm hình thái bệnh thối rễ-lở cổ rễ/chết cây con trên Bưởi

 • Vết bệnh thường xuất hiện ở phần gốc thân gần mặt đất. Phần mô bị bệnh ban đầu hơi chuyển màu xậm hơn sau hóa màu đen và hơi lõm vào làm cho phần vỏ thân dễ bị tuột ra. Khi vết bệnh lan rộng cây bị ngã rạp.
 • Bộ rễ cây thường bị thối đen. Trên líp ươm bệnh thường xuất hiện thành từng cụm sau đó lan rất nhanh.
 • Bệnh phổ biến nhất là giai đoạn cây được đôi lá đầu tiên đến khi cây có đôi lá thứ ba. Bệnh này cũng có thể xuất hiện ở giai đoạn khi cây con đã lớn.

Điều kiện phát sinh bệnh thối rễ-lở cổ rễ/chết cây con trên Bưởi

 • Bệnh do các loại nấm trong đất như Phytophthora sp., Pythium sp., Rhizoctonia solani và Sclerotium sp. gây ra.
 • Bệnh có thể xảy ra ở 2 giai đoạn: Giai đoạn tiền nảy mầm: Nấm tấn công trên hạt gieo hay trước khi tử diệp nhô khỏi mặt đất. Giai đoạn hậu nảy mầm: Lúc tử diệp đã xuất hiện đến lúc cây con được vài đôi lá.
 • Nấm bệnh phát triển nhanh trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao, nhất là các luống ươm bị đọng nước.

Biện pháp phòng ngừa bệnh thối rễ-lở cổ rễ/chết cây con tại vườn

* Biện pháp canh tác kỹ thuật

 • Cần phải gieo trồng với mật độ thích hợp.
 • Kiểm soát chặt chẽ nguồn nước tưới, không để bầu đất quá ẩm.

* Biện pháp sinh học

 • Các bầu đất làm cây con nên chứa phân hữu cơ và có chủng nấm đối kháng. Nấm này sẽ phát tán và hoạt động hiệu quả khi cây được trồng trên vùng đất mới.
 • Trộn phân hữu cơ hoai mục nấm đối kháng bón trước khi trồng và hàng năm
 • Bảo tồn thiên địch của bọ trĩ như bọ rùa, bọ xít ăn thịt, nhện nhỏ ăn thịt…

* Biện pháp hóa học

 • Vì nấm thường xuyên hiện diện trong đất nên đất gieo trồng phải được xử lý trước với thuốc BVTV. Hoặc sử dụng môi trường là phân hữu cơ hoai mục kết hợp với nấm đối kháng Trichoderma.
 • Hạt trước khi gieo cũng nên được xử lý nhiệt 52 – 55°C trong 10 – 15 phút, hoặc xử lý bằng các loại thuốc cũng có thể kết hợp xử lý nhiệt và thuốc, hiệu quả sẽ cao hơn.
 • Giai đoạn cây con 3 – 4 cặp lá nên phun thuốc định kỳ.

Biện pháp điều trị an toàn bệnh thối rễ-lở cổ rễ/chết cây con trên Bưởi

 • Ưu tiên sử dụng các thuốc sinh học, chỉ sử dụng thuốc hóa học khi mật độ sâu phá hại nhiều.
 • Thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện bệnh sớm để phun thuốc khi bệnh mới chớm xuất hiện.
 • Sử dụng thuốc BVTV cần đọc kỹ thông tin trên bao bì và sử dụng theo 4 đúng: Đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách.
 • Phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát.
 • Nên phun nhắc lại 2 – 3 lần, lần sau cách lần trước 5 – 7 ngày. Tuy nhiên cần đảm bảo thời gian cách ly.
Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!