Câu cấu gây hại tại cây Cam: nguyên nhân

Câu cấu là bọ cánh cứng màu xanh vàng có ánh kim nhũ, chúng có thể sống và phá hại hàng tháng. Do vậy bà còn cần vệ sinh vườn thường xuyên, phát quang quanh vườn.

Triệu chứng câu cấu gây hại ở cây Cam

 • Bọ lớn ăn khuyết lá, cắn đứt chồi non và rụng hoa. Nếu mật độ cao, chúng sẽ ăn lá xơ xác.
 • Câu cấu xanh ăn hết các lộc non, cành non và quả non làm cho cây sinh trưởng, phát triển kém, giảm năng suất.
 • Trưởng thành cắn gặm lá già chừa gân lá lại, đôi khi ăn trụi cả lá non nếu mật số cao. Sự gây hại của câu cấu có thể làm giảm sinh trưởng của cây.

Nhận biết câu cấu gây hại ở cây Cam

 • Con trưởng thành là bọ cánh cứng, màu xanh vàng óng ánh, mỏ nhọn và quặp.
 • Con cái đẻ trứng nhỏ màu trắng, rời rạc, chúng sống từng cụm 3 – 4 con, núp phía dưới mặt lá, giả chết khi rơi xuống đất khi bị động.
 • Bọ cánh cứng màu xanh vàng có ánh kim nhũ, chúng có thể sống và phá hại hàng tháng.
 • Bọ lớn ban ngày ẩn trong tán lá hoặc dưới đất, đẻ trứng rải rác từng quả trên mặt đất quanh gốc cây, sâu non sống trong đất, ăn chất hữu cơ mục nát hoặc rễ cây. Hóa nhộng trong đất.
 • Con trưởng thành thường hoạt động mạnh vào sáng sớm và chiều tối. Ban ngày, chúng chậm chạp, thấy động thì lẩn trốn hoặc giả chết.

Nguyên nhân câu cấu gây hại ở cây Cam

 • Câu cấu là bọ cánh cứng màu xanh vàng có ánh kim nhũ, chúng có thể sống và phá hại hàng tháng.
 • Bọ lớn ban ngày ẩn trong tán lá hoặc dưới đất, đẻ trứng rãi rác từng quả trên mặt đất quanh gốc cây, sâu non sống trong đất, ăn chất hữu cơ mục nát hoặc rễ cây. Hóa nhộng trong đất.
 • Con trưởng thành thường hoạt động mạnh vào sáng sớm và chiều tối, ban ngày, chúng chậm chạp, bị động thì lẩn trốn hoặc giả chết.

Biện pháp phòng ngừa câu cấu gây hại tại vườn Cam

* Biện pháp canh tác kỹ thuật

Vệ sinh vườn thường xuyên, phát quang quanh vườn.

* Biện pháp sinh học

Nuôi thiên địch là kiến vàng trong vườn để hạn chế sự phát triển và gây hại của chúng.

Biện pháp điều trị an toàn khi cây Cam bị câu Cấu gây hại. Để trừ có thể dùng vợt hoặc tay bắt trưởng thành để giết chết.

Xem thêm:

Sâu nhớt hại trên cây Cam – nhận biết

Sâu đục gốc/xén tóc hoa/xén tóc sao hại trên cây Cam

Biện pháp phòng trừ sâu đục vỏ trái Cam

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!