Cháy lá do thuốc trừ sâu

Triệu chứng Còn được gọi là nhiễm độc thực vật, các triệu chứng nêu trên phát sinh từ lạm dụng hoặc sử dụng sai các loại hóa chất trên cây trồng. Các triệu chứng bao gồm đốm lá, đốm hoại tử, cháy mép lá và cháy ngọn và đôi khi

Triệu chứng

Còn được gọi là nhiễm độc thực vật, các triệu chứng nêu trên phát sinh từ lạm dụng hoặc sử dụng sai các loại hóa chất trên cây trồng. Các triệu chứng bao gồm đốm lá, đốm hoại tử, cháy mép lá và cháy ngọn và đôi khi có thể bị nhầm lẫn với các thiệt hại do bệnh, sâu bọ hoặc ve mạt, hoặc các loại bệnh lý khác do các điều kiện môi trường. Thiệt hại cũng có thể xảy ra do gió tạt hóa chất vào các cây không phải là mục tiêu xử lý hoặc những cây nhạy cảm với hóa chất. Nhiễm độc thực vật cũng có thể xảy ra khi khi sử dụng đồng thời các loại hóa chất không tương thích với nhau.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!