Mọt to vòi

Triệu chứng Những triệu chứng nhiễm mọt to vòi có thể nhìn thấy được trước tiên là các mép lá bị cắn nham nhở. Mọt to vòi trưởng thành thích ăn mép lá của các cây non và ăn dần đến tận gân chính, có thể dẫn đến tình trạng

Triệu chứng

Những triệu chứng nhiễm mọt to vòi có thể nhìn thấy được trước tiên là các mép lá bị cắn nham nhở. Mọt to vòi trưởng thành thích ăn mép lá của các cây non và ăn dần đến tận gân chính, có thể dẫn đến tình trạng rụng lá hoàn toàn. Các cây khỏe mạnh có thể phục hồi các thiệt hại cắn phá nhưng những cây non nhiễm mọt to vòi thường chết vào thời điểm nở hoa. Sự phá hoại nghiêm trọng có thể hạn chế sự phát triển của cây. Cây bị ảnh hưởng có thể dễ dàng bị nhổ lên.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!