Ngài cải bắp

Triệu chứng Sâu bướm của ngài bắp cải bắt đầu ăn lá và đào đường hầm trên đầu bắp cải. Khi chúng nhai phiến lá và tránh các gân lá cứng hơn, lá thường bị trơ khung xương. Trái ngược với thế hệ thứ nhất (mùa xuân đến đầu mùa

Triệu chứng

Sâu bướm của ngài bắp cải bắt đầu ăn lá và đào đường hầm trên đầu bắp cải. Khi chúng nhai phiến lá và tránh các gân lá cứng hơn, lá thường bị trơ khung xương. Trái ngược với thế hệ thứ nhất (mùa xuân đến đầu mùa hè), thế hệ thứ hai mạnh mẽ hơn (cuối mùa hè đến tháng 10) có thể nhai các mô cứng hơn và ăn không chỉ lá mà còn đào các đường hầm vào đầu bên trong của bắp cải. Dấu vết của phân mọt có thể được tìm thấy xung quanh các lỗ và dọc theo các đường hầm ở đó. Điều này làm cho sâu bướm của ngài bắp cải đặc biệt gây hại cho cây trồng.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!