Ốc sên/ốc ma

Triệu chứng Ốc sên và sên là một loại dịch hại phổ biến có thể gây tàn phá nghiêm trọng trong cây trồng nếu chúng phát triển với số lượng lớn. Chúng ăn thất thường và thường để lại những lỗ lớn trên lá nhưng cũng có thể ảnh hưởng

Triệu chứng

Ốc sên và sên là một loại dịch hại phổ biến có thể gây tàn phá nghiêm trọng trong cây trồng nếu chúng phát triển với số lượng lớn. Chúng ăn thất thường và thường để lại những lỗ lớn trên lá nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến thân, hoa, thân củ và củ. Có thể truy nguyên thiệt hại từ những con vật này nhờ những vệt nhớt màu bạc được tìm thấy trên tán lá cây và bề mặt đất. Chúng chủ yếu xảy ra trong điều kiện thời tiết ẩm ướt và chúng đặc biệt nhắm tới những cây non mềm yếu. Chúng thực sự có thể giết cây con bằng cách ăn toàn bộ chúng.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!