Rệp vừng-rệp muội

Triệu chứng Các triệu chứng đặc trưng như lá non bị cuộn tròn vào trong và nhánh biến dạng. Hoa và quả non bị ảnh hưởng sẽ rụng sớm, đặc biệt là những quả có vỏ mềm sẽ dễ bị tổn thương hơn. Ngoài ra, sâu bệnh sản xuất ra

Triệu chứng

Các triệu chứng đặc trưng như lá non bị cuộn tròn vào trong và nhánh biến dạng. Hoa và quả non bị ảnh hưởng sẽ rụng sớm, đặc biệt là những quả có vỏ mềm sẽ dễ bị tổn thương hơn. Ngoài ra, sâu bệnh sản xuất ra số lượng lớn dịch ngọt, rơi xuống lá bên dưới. Do có dịch ngọt, lá dễ dàng bị nấm mốc đen xâm chiếm. Kiến cũng ăn dịch ngọt, đổi lại rệp được kiến bảo vệ. Khi rệp ăn liên tục và tỷ lệ quang hợp giảm do nấm mốc đen sẽ làm suy yếu cây. Cây non rất dễ bị sâu bệnh này tấn công và có biểu hiện phát triển còi cọc. Rệp tấn công vào cây ký chủ càng sớm, các triệu chứng càng nghiêm trọng. Chất lượng quả cũng bị ảnh hưởng.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!