Thiếu Boron trên cây Cam -điều trị an toàn

Thiếu Boron trên cây Cam có tên khoa học là Boron Deficiency, là bệnh sinh lý. Cây thiếu Bo còi cọc, rụng chồi non, lá non, thân, lá, quả méo mó, nứt quả và vỏ quả bị khô sượng.

Biểu hiện của thiếu Boron trên cây Cam

Cây thiếu Bo còi cọc, rụng chồi non, lá non, thân, lá, quả méo mó, nứt quả và vỏ quả bị khô sượng. Lá có kết cấu dày, đôi khi bị cong lên và giòn. Hoa ít, phấn hoa bị thoái hóa, tỉ lệ thụ phấn đậu quả thấp, rễ còi cọc.

Biện pháp phòng ngừa thiếu Boron trên cây Cam

Bổ sung phân bón lá chứa Bo vào các giai đoạn cây ra đọt non, ra hoa, ra quả.

Biện pháp điều trị an toàn thiếu Boron trên cây Cam

Bón các loại phân bón lá chứa Bo như Canxi Bo.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!