Thiếu Boron trên cây Cam

Thiếu Boron trên cây Cam có tên khoa học là Boron Deficiency, đây là bệnh sinh lý thường xảy ra ở giai đoạn ra hoa, đậu quả và phát triển quả.

Triệu chứng thiếu Boron trên cây Cam

Thiếu Boron:

Là quả phát triển một màu xám, sau đó chuyển sang màu nâu.

Một số hạt giống phát triển không hoàn hảo, bị teo lại, màu nâu.

Thừa Boron:

Cây có múi rất nhạy cảm với dư thừa Bo.

Biện pháp phòng ngừa thiếu Boron trên cây Cam hiệu quả

Chỉ phun 1 lần phân bón chứa Bo nếu chắc rằng cây đang bị thiếu Bo.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!