Thiếu Canxi trên cây Bưởi – biện pháp phòng ngừa

Thiếu Canxi thường xuất hiện ở đất chua (axit) hoặc sử dụng phân dạng đạm Sulphate như Ammonium sulphate [(NH4)2SO4]. Quả của các vườn cây có múi có hàm lượng Canxi và Đạm thấp thường dễ bị thối sau 3 tháng tồn trữ.

Triệu chứng thiếu Canxi trên cây Bưởi

Thiếu Canxi quả dễ bị nứt, con tép bị khô sượng, chồi ngọn bị khô và biến dạng. Sự phát triển của thân và rễ cây bị yếu.

Biện pháp phòng ngừa trên cây Bưởi kịp thời

  • Thiếu Canxi thường xuất hiện ở đất chua (axit) hoặc sử dụng phân dạng đạm Sulphate như Ammonium sulphate [(NH4)2SO4]. Quả của các vườn cây có múi có hàm lượng Canxi và Đạm thấp thường dễ bị thối sau 3 tháng tồn trữ.
  • Cung cấp Canxi cho cây thông qua bón vôi bột cho đất hay phun Ca(NO3)2 qua lá. Hoặc bón vôi xám Dolomite (để bổ sung cả Canxi và Magie), khoảng 1.000 – 1.500 kg/ha/năm, nên chia 2 lần bón vào đầu và cuối mùa mưa.

Biện pháp điều trị an toàn thiếu Canxi trên cây Bưởi

Bổ sung thêm Canxi bằng cách bón vôi bột cho đất hay phun Ca(NO3)2 qua lá.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!