Thiếu đạm

Trường hợp muốn chữa trị nhanh có thể dùng dung dịch Urê 0,1 – 0,3% hoặc dung dịch phân Đạm sunphat amôn (SA) với nồng độ 0,3 – 0,5% phun 2 lần cách nhau 15 – 20 ngày. Sau đó bổ sung Đạm vào đất.

Triệu chứng

Thiếu Đạm cây cà phê có biểu hiện vàng lá, ban đầu lá vàng một nửa rồi sau đó lá vàng lan rộng ra toàn bộ lá.

Các lá già vàng trước sau đó là các lá non.

Hiện tượng thiếu Đạm, khiến cho cây cằn cỗi đi. Cây hạn chế mọc chồi non, cành kém phát triển, quả nhỏ và năng suất giảm hẳn.

Trường hợp thiếu Đạm trầm trọng thì cả cây bị vàng.

Biện pháp phòng ngừa

Bón đầy đủ, cân đối Đạm theo nhu cầu của cây tùy thuộc vào từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển.

Trường hợp muốn chữa trị nhanh có thể dùng dung dịch Urê 0,1 – 0,3% hoặc dung dịch phân Đạm sunphát amôn (SA) với nồng độ 0,3 – 0,5% phun 2 lần cách nhau 15 – 20 ngày. Sau đó bổ sung Đạm vào đất.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!