Thiếu đạm trên cây Cam

Thiếu đạm là cây mất màu xanh, lá nhỏ, cành non chết khô, chồi ngắn, rụng quả non. Thiếu đạm thường xảy ra ở giai đoạn cây giống, sinh dưỡng, ra hoa, đậu quả và phát triển quả.

Biểu hiện thiếu đạm trên cây Cam

Thiếu đạm (nitơ): Cây mất màu xanh, lá nhỏ, cành non chết khô, chồi ngắn, rụng quả non. Lá già rụng vào đầu mùa, rìa lá mỏng, cành cây bị chết. Sự thiếu hụt Nitơ tồi tệ hơn khi lượng phốt pho thấp.

Biện pháp phòng ngừa thiếu đạm trên vườn Cam

Thiếu đạm: Bón bổ sung đạm dưới dạng phân đơn (Urea, Sulfate Amone) hoặc hỗn hợp (N-P-K, DAP) cho cây ở những thời điểm quan trọng như: sau thu hoạch, trước mỗi đợt cây ra đọt non…

Xem thêm các bệnh thường gặp trên cây cam:

Thiếu Boron trên cây Cam

Thiếu Sắt trên cây Cam – triệu chứng

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!