Thiếu Đồng trên cây Bưởi

Nếu cây Bưởi thiếu Đồng bà con nên bón vào đất phân Đồng hoặc phun dung dịch Đồng Sunfat (CuSO4) nồng độ 0,1 – 0,2%.

Triệu chứng thiếu Đồng trên cây Bưởi

Cây Bưởi thiếu Đồng, múi bưởi phát triển không đồng đều bị tóp múi, lệch tâm. Trên mắt lá chảy mủ gốc cuống lá. Trên quả có những đốm nâu.

Biện pháp phòng ngừa thiếu Đồng trên cây Bưởi hiệu quả

Bón vào đất phân Đồng hoặc phun dung dịch Đồng Sunfat (CuSO4) nồng độ 0,1 – 0,2%.

Biện pháp điều trị an troàn thiếu Đồng trên cây Bưởi

Bổ sung các phân bón chứa Đồng, bón vào đất hoặc phun dung dịch Đồng Sunfat (CuSO4) nồng độ 0,1 – 0,2% phun vào lá.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!