Thiếu Lưu huỳnh

Triệu chứng Cây lúa thiếu lưu huỳnh thường sinh trưởng kém, thân mỏng manh và lá chuyển thành màu vàng tái. Số nhánh và số hạt trên cây giảm đáng kể, cây thiếu lưu huỳnh thường hạt lúa thường lâu chín. Giai đoạn đầu thiếu lưu huỳnh thường có triệu

Triệu chứng

Cây lúa thiếu lưu huỳnh thường sinh trưởng kém, thân mỏng manh và lá chuyển thành màu vàng tái. Số nhánh và số hạt trên cây giảm đáng kể, cây thiếu lưu huỳnh thường hạt lúa thường lâu chín. Giai đoạn đầu thiếu lưu huỳnh thường có triệu chứng giống như thiếu đạm, khi quan sát kỹ thiếu đạm vàng lá chủ yếu trên lá già, trên lá non không xuất hiện. Tuy nhiên đối với thiếu lưu huỳnh có thể xuất hiện trên cả lá non, nhưng mức độ vàng không bằng lá già. Tuy nhiên, trong trường hợp thiếu lưu huỳnh, xuất hiện dấu hiệu đầu tiên ở lá mới, phía trên. Ở một số cây trồng, thay vào đó có thể quan sát thấy úa vàng gân lá hoặc đốm ở phiến lá (lúa mì và khoai tây). Lá thường mọc nhỏ, bản lá hẹp hơn và có thể có các đầu hoại tử. Các khu vực bị ảnh hưởng có thể nhìn thấy từ xa có màu xanh nhạt hoặc vàng rực. Thân cây phát triển mỏng hơn, tăng trưởng theo chiều dọc bị ức chế. Nếu sự thiếu hụt bắt đầu từ đầu mùa, cây có thể sẽ phát triển chậm chạp, giảm ra hoa và quả/ hạt trưởng thành chậm. Sau khi cấy, cây con mọc trong đất nghèo lưu huỳnh khả năng có tỷ lệ chết cao hơn bình thường.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!