Thiếu Lưu huỳnh trên cây Bưởi – triệu chứng

Thiếu lưu huỳnh trên cây Bưởi chủ yếu xảy ra ở các giai đoạn ra hoa, đậu quả và phát triển quả. Bà con bổ sung cho cây các loại phân bón có chứa Lưu huỳnh như đạm SA trắng, SA hoa mơ, KaliSunfat.

Triệu chứng thiếu Lưu huỳnh trên cây Bưởi

Cây thiếu Lưu huỳnh, các lá non trở nên xanh vàng nhẹ hoặc vàng lợt. Sinh trưởng của chồi bị hạn chế và chất lượng quả.

Biện pháp phòng ngừa thiếu lưu huỳnh tại vườn Bưởi

Bổ sung cho cây các loại phân bón có chứa Lưu huỳnh như đạm SA trắng, SA hoa mơ, KaliSunfat.

Biện pháp điều trị an toàn thiếu lưu huỳnh trên cây Bưởi

Dùng phân có hàm lượng Lưu huỳnh cao như SA, supe Lân, thạch cao hoặc bón Lưu huỳnh nguyên tố.

Xem thêm:

Thiếu kẽm trên cây Bưởi – cây có múi

Thiếu Đồng trên cây Bưởi

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!