Thiếu Molypden (Mo) trên cây Bưởi

Thiếu Molypden (Mo) trên cây Bưởi là bệnh sinh lý, bệnh thường xảy ra ở giai đoạn ra hoa, đậu quả, phát triển quả. Nên phun phân bón lá có chứa chất Molypden trong giai đoạn cây ra đọt non.

Triệu chứng gây ra Molypden (Mo) trên cây Bưởi

  • Cây thiếu Molypden xuất hiện tình trạng lá bị đốm vàng ở giữa các gân của những lá dưới, tiếp đó là hoại tử mép lá và lá bị gập nếp lại, mặt dưới lá bị chảy nhựa.
  • Triệu chứng cây thiếu Molypden càng nặng khi pH đất càng thấp. Bón vôi hàng năm sẽ hạn chế triệu chứng này.

Biện pháp phòng ngừa Molypden (Mo) trên cây Bưởi

Phun phân bón lá có chứa chất Molypden trong giai đoạn cây ra đọt non.

Biện pháp điều trị an toàn thiếu Molypden (Mo) trên cây Bưởi

Phun bổ sung các loại phân bón lá có chứa hàm lượng Molybden.

Tải ngay ứng dụng mobiAgri ngay hôm nay nhé.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!