Thiếu Sắt

Triệu chứng Các triệu chứng thiếu sắt xuất hiện trước hết ở các lá non, sau đến lá già, vì sắt không di chuyển được từ lá già về lá non. Triệu chứng đặc trưng là tầng lá trên bị úa màu (chuyển sang màu vàng), trong khi gân giữa

Triệu chứng

Các triệu chứng thiếu sắt xuất hiện trước hết ở các lá non, sau đến lá già, vì sắt không di chuyển được từ lá già về lá non. Triệu chứng đặc trưng là tầng lá trên bị úa màu (chuyển sang màu vàng), trong khi gân giữa và các gân lá còn lại vẫn giữ màu xanh lục rõ ràng (úa các mảng giữa gân lá). Ở các giai đoạn sau, nếu không thực hiện biện pháp xử lý nào, toàn bộ lá chuyển sang màu vàng trắng và bắt đầu xuất hiện đốm mô chết màu nâu trên phiến lá, thường dẫn đến tình trạng phát triển các mảng mô chết ở mép lá. Có thể xác định dễ dàng các khu vực bị ảnh hưởng từ một khoảng cách xa. Tình trạng úa vàng và chết mô lá làm giảm hàm lượng chất diệp lục, ức chế tốc độ quang hợp, làm chậm sự tăng trưởng và làm giảm năng suất tiềm năng của cây.

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!