Thừa Đạm (N) trên cây Cam – triệu chứng

Thiếu đạm ở trên cây Cam đây là bệnh sinh lý, bệnh thường xảy ra ở giai đoạn cây giống, sinh dưỡngRa hoa, đậu quả, phát triển quả. Vì vậy bà con cần giảm lượng đạm ở giai đoạn sau, bón bổ sung lân và kali tạo sự cân đối giữa đạm, lân và kali.

Triệu chứng gây ra thừa Đạm trên cây Cam

Thừa Nitơ (đạm): Sẽ giảm chất lượng quả và rút ngắn thời gian cất trữ. Quả lớn nhanh, tăng thời gian quả xanh, chín chậm, vỏ quả dày và thô, tép khô.

Biện pháp phòng ngừa thừa Đạm trên cây Cam

Thừa đạm, giảm lượng đạm ở những giai đoạn sau, bón bổ sung lân và kali tạo sự cân đối giữa đạm, lân và kali.

Biện pháp điều trị an toàn thừa Đạm trên cây Cam

Triệu chứng Thừa Nitơ (đạm): Sẽ giảm chất lượng quả và rút ngắn thời gian cất trữ. Quả lớn nhanh, tăng thời gian quả xanh, chín chậm, vỏ quả dày và thô, tép khô. Biện pháp phòng ngừa Thừa đạm, giảm lượng đạm ở những giai đoạn sau, bón bổ.

Xem thêm:

Câu cấu gây hại tại cây Cam: nguyên nhân

Bệnh nấm hồng/mốc hồng trên cây Cam

Tìm hiểu chi tiết tại Tải ứng dụng!