Bệnh héo đốm do Tospovirus

Virus

Thiệt hại là nêu trên do loại vi-rút Tospovirus gây ra. Vi-rút lan truyền dai dẵng nhờ bọ trĩ. Ấu trùng của bọ trĩ kiếm ăn các cây bị nhiễm vi-rút và chỉ những con bọ trĩ nhiễm vi-rút khi còn là ấu trùng mới có thể truyền vi-rút. Các yếu tố như loài cây trồng, giống cây trồng, giai đoạn phát triển tại thời điểm ghép cây, các điều kiện môi trường và dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến biểu hiện của các triệu chứng trên cây.

Thường xuất hiện trên

Cây thuốc lá

Triệu chứng

Trên lá cây xuất hiện các vết bệnh úa vàng hoặc hoại tử cục bộ, các đốm kiểu vòng đồng tâm, kiểu đường kẻ và kiểu khảm đảo màu xanh lục. Thân cây bị biến màu, sau đó xuất hiện các triệu chứng toàn thân như héo rũ, còi cọc, đốm lá, quăn queo, bạc màu, biến dạng (quăn), úa lá và hoại tử (ngọn); các triệu chứng có thể thay đổi trên cùng một loài ký chủ. Quả đổi màu bất thường, chẳng hạn như xuất hiện các đốm màu vàng hoặc màu cam, đôi khi có cả các vòng hoại tử.

Nhận biết sâu hại

Các vết bệnh úa vàng hoặc hoại tử xuất hiện cục bộ trên cây. Các đốm kiểu vòng và kiểu đường kẻ xuất hiện trên lá. Các vết bệnh hoại tử xuất hiện trên quả.