Bệnh khảm lùn

Virus

Virus có dạng sợi mềm dài khoảng 770 nm, virus gây ra triệu chứng khảm lá và cây ngô lùn thấp, tàn lụi virus thường phá hoại trên giống ngô  đang trồng khá phổ biến ở Việt Nam.

Virus truyền bệnh nhờ côn trùng họ Aphididae, nhất là rệp cờ ngô Rhopalosiphum maydis.

Thường xuất hiện trên

Ngô

Triệu chứng

Bệnh khảm lá và khảm lùn ngô là những bệnh phổ biến trên ngô thường gây ra hiện tượng khô héo lá sớm làm giảm năng suất ngô khi bệnh chiếm tỷ lệ trên 5% số cây ngô trồng.