Bệnh virus

Virus

Bệnh này được truyền và lây lan bởi giun tròn Trichodorus (Trichodorus nematodes) được tìm thấy chủ yếu ở đất cát và đất mùn. 

TRV xuất hiện ở một số cây thân củ cũng như các loại cỏ dại khác nhau. Nhiễm virus có thể bắt nguồn từ đất (nhiễm trùng sơ cấp) hoặc từ nguồn củ giống (nhiễm trùng thứ cấp).

Thường xuất hiện trên

Lay ơn

Triệu chứng

Cây sinh trưởng còi cọc, mép lá thường có khía. Các sọc màu nâu hoặc trắng xuất hiện trên lá và sau đó bị thối.

Sâu xám

Sâu bọ

Bọ trĩ

Sâu bọ