Bệnh virus nhăn móp đỉnh củ Khoai tây

Virus

Thiệt hại nêu trên xuất phát từ vi-rút gây bệnh nhăn móp đỉnh củ khoai tây (PMTV). Vi-rút sinh tồn trong đất, trong các bào tử ngủ đông của nấm truyền vi-rút. Theo sự hiểu biết của con người hiện nay, nấm vảy phấn (Spongospora subterranea) sống trong đất là vật trung gian duy nhất lan truyền loài vi-rút này. Quá trình lan truyền vi-rút này lần thứ hai cũng có thể diễn ra thông qua các hoạt động dẫn đến sự di chuyển của đất. Mặt khác, củ cũng có thể bị nhiễm bệnh trong quá trình bảo quản và phân loại thông qua bụi đất từ đợt củ giống đã nhiễm bệnh trước đó. Vi-rút và các sinh vật trung gian truyền bệnh nói trên được tìm thấy ở những vùng khí hậu mát và ẩm ướt. Khi mắc bệnh, các giống cây trồng nhạy cảm với bệnh này có thể giảm năng suất đáng kể về mặt sản lượng cũng như chất lượng củ.

Thường xuất hiện trên

Khoai tây

Triệu chứng

Trên thân cây, các hoa văn đặc trưng của bệnh là các đốm màu vàng tươi và các hoa văn dạng vòng hoặc đường thẳng phát triển trên các lá ở tầng dưới hoặc tầng giữa. Một triệu chứng ít phổ biến hơn là sự tồn tại của dạng hoa văn hình chữ V màu vàng úa nhợt nhạt, tạo thành dạng hình khảm rõ rệt trên các lá chét của các lá non ở tầng trên. Bệnh này làm cho các lóng của thân cây bị ngắn đi rất nhiều kèm theo sự chen chúc hoặc bó lại của tán lá. Một số lá nhỏ hơn có thể có mép gợn sóng hoặc cuộn lại, khiến cây phát triển thấp bé và co cụm lại. Trên bề mặt củ có các vòng đồng tâm với đường kính khoảng 1 - 5 cm. Ở phần thịt của củ cũng có thể sự hình thành và phát triển của các khu vực hoại tử dạng đường thẳng, đường vòng cung và vòng tròn.

Nhận biết sâu hại

Các đốm màu vàng tươi và các hoa văn hình vòng hình thành trên các lá ở tầng thấp hoặc tầng giữa. Các hoa văn dạng khảm hình thành ở các lá ở tầng trên.

Sâu đục thân

Sâu bọ

Rệp đào

Sâu bọ

Sùng trắng

Sâu bọ