Vi-rút đốm quạt úa vàng trên lạc

Virus

Thiệt hại là do GCFSV, chi Orthotospoviruses lây truyền bởi bọ trĩ. Vi-rút này cũng có thể được truyền qua hạt giống hoặc cây con bị nhiễm vi-rút. Cỏ dại cũng tạo điều kiện tiềm tàng cho sự lây nhiễm thứ cấp và bùng phát vi-rút trên đồng ruộng.

Thường xuất hiện trên

Lạc

Triệu chứng

Các triệu chứng xảy ra ở lá và quả, một số ít trường hợp hoại tử thân. Các triệu chứng chính là đốm vàng (bao gồm các đốm nâu vàng, vàng, hoại tử và có khoang màu), hoại tử chồi, đốm bạc và dải gân lá. Các triệu chứng khác nhau giữa các giai đoạn bệnh nhưng các đốm nâu vàng, vàng và hoại tử có thể xuất hiện ở tất cả các giai đoạn (đầu, giữa và cuối).

Nhận biết sâu hại

Các đốm vòng, hoại tử chồi, đốm bạc và dải gân lá.