Nhiều bà con đang tìm hiểu cách trồng cây diệp hạ châu (chó đẻ răng cưa) với mục đích đa dạng cây trồng và phát triển kinh tế vì hạ diệp châu là thảo dược có giá trị cao, có thể phát triển thành vùng chuyên canh dược liệu.